Je werkgever en collega’s staan er niet altijd bij stil dat voorvallen in de privésfeer een enorme impact op je werk kunnen hebben. Alle werknemers èn leidinggevenden hebben te maken met hùn privésores. Zowel een leidinggevende als een werknemer kan zich even heel eenzaam en machteloos voelen als er niemand is waar hij zijn sores mee kan delen en bij wie hij zich veilig kan uitlaten. Kortom, het is niet zo gek dat het zowel voor werknemers als voor werkgevers lastig is iedereen tevreden te houden, begrip te hebben voor elkaar en elkaar in hun waarde te laten. Een hele uitdaging voor het menselijk kapitaal van een organisatie!