Je bekijkt nu Eigen regie of afhankelijk?

Eigen regie of afhankelijk?

Eigen regie of afhankelijk? Als mens beginnen we ons leven afhankelijk. Voor 100% afhankelijk van onze ouders, kwetsbaar. Zelfredzaamheid is nog ver weg. We moeten alles nog leren. Stapje voor stapje worden we zelfstandiger, met behulp van ouders, opvoeders en school. Op een goede dag kunnen we op eigen benen staan. Zijn we volwassen en onafhankelijk. Althans volgens de boekjes.

En dan………. Blijven we dan de rest van ons leven onafhankelijk? Dat hebben we helaas niet altijd zelf voor het zeggen. In ons hele leven hebben we immers te maken met veranderingen. Logische en te verwachten veranderingen, maar ook onverwachte en indringende veranderingen. En al die veranderingen hebben effect op ons lijf en psychen. En al die veranderingen zorgen voor negatieve èn positieve emoties en vaak ook stress. Zoals Annemary Mientje aangaf op LinkedIn: ‘Wanneer je primaire emoties negeert worden ze secundair. En juist dan is de kans op o.a. verkeerde stress aanwezig’. Soms verlies je dan de regie, letterlijk en figuurlijk. Het lukt je dan niet meer de regie over je eigen leven en je eigen hoofd te hebben.

Emoties

Waar heeft jouw wieg gestaan?

Afhankelijk van waar jouw wieg heeft gestaan, groei je op in een arme, rijke, warme, koude, veilige, onveilige, kansarme, kansrijke omgeving. Ook al heb je een goede start, door omstandigheden kan alles opeens anders worden. Bijvoorbeeld als je ouders hebben moeten vluchten voor een oorlog, in een veilig land opgevangen worden, het goed krijgen en vervolgens toch uit elkaar gaan. Dat kan een enorme impact hebben op jouw leven. Als je dan ook nog eens op een school terecht komt waar niemand in de gaten heeft dat je niet kunt meekomen, sta je al minimaal met 3-0 achter. Door de scheiding hebben je ouders ook geen tijd om op je te letten en je te begeleiden. De achterstand loopt geleidelijk verder op naar minimaal 6-0. Je voelt verloren, alleen staan. Ook bij kinderen komt eenzaamheid door allerlei veranderingen in hun leven al voor!

Wie ben jij?

Ongeacht hoe je omstandigheden ook zijn, heb je als kind óók nog te maken met je eigen ontwikkeling, je eigen identiteit. Als je (nog) niet weet wie je bent, wat je belangrijk vindt, wat je wilt en je moet zelf wel al keuzes maken op jonge leeftijd, kunnen gevoelens van onzekerheid je doodongelukkig maken. De omstandigheden waarin je opgroeit zijn daar ook nog van invloed op. Je leert immers van de mensen in je omgeving. Anderen zijn vaak jouw voorbeeld. Als niemand naar je omkijkt, moet je alles zelf maar zien te ontdekken. Iedereen wil graag aandacht, gezien en gehoord worden, ergens bijhoren.

Afhankelijk

In sommige situaties kunnen we door omstandigheden afhankelijk worden van iets of iemand. Als je een ongeluk krijgt, ziekelijk wordt, je door wat voor reden dan ook niet goed voor jezelf kunt zorgen. Je kunt dan afhankelijk worden van allerlei instanties, organisaties en mensen die jou niet kennen, maar wel beslissingen voor en over jouw leven maken.

Hulpverlening lijkt een veelkoppig monster. De manier waarop veel hulpverlening is georganiseerd, kan bijvoorbeeld heel belemmerend werken. Maar ook zijn er mensen die financieel afhankelijk zijn of worden door onvoorziene omstandigheden. Door een scheiding, door een overlijden, door besluiten van de regering, door oorlogen, door de plotselinge hoge gasprijzen, door de Coronacrisis, bedenk het maar.

Al die veranderingen in je leven, kunnen je een heel eenzaam gevoel geven. Je dagelijkse patronen raken immers in één klap compleet verstoord. Je krijgt ook opeens ontzettend veel aan je hoofd. Naast je normale bezigheden, moet er opeens van alles geregeld worden, anders georganiseerd worden. Je hoofd loopt om, je raakt misschien zelfs de regie over je leven en je hoofd een beetje kwijt.

Eigen regie (1)

Als je nog heel jong bent, worden vaak nog allerlei keuzes voor je gemaakt. Ook al voel je zelf soms wel al dat je iets anders wilt. Je hebt meestal nog niet veel in te brengen. Je ouder/opvoeders bepalen, hebben de regie. Bepalen wat je eet, wat voor kleren je draagt, naar welke school je gaat. Hun keuzes hebben allemaal invloed op jouw verdere leven.

Als je een paar jaar verder bent, wordt er soms wèl opeens al van alles van je verwacht. We moeten van alles leren. We moeten ons op een bepaalde manier gedragen, anders worden we al gauw lastig gevonden. De drukke agenda van onze ouders/opvoeders laat weinig ruimte of juist soms veel te veel ruimte. Beide situaties vereisen vaak dat je als puber al je eigen regie moet nemen, terwijl je daar misschien nog helemaal niet aan toe bent. Tegenwoordig al op vrij jonge leeftijd. Op ons 18e worden we geacht opeens volwassen te zijn en al belangrijke keuzes te maken en beslissingen te nemen. De één kan dat aan, de ander is daar nog lang niet aan toe.

Kortsluiting

Eigen regie (2)

Al die omstandigheden, grote en kleine gebeurtenissen, snelle veranderingen in de wereld, invloeden via social media hebben ook heel veel invloed op ons leven. Direct en indirect. Kinderen en volwassenen worden continu uitgedaagd het beste in zichzelf naar boven te halen. Als je niet mee kunt komen, heb je pech. Het is een snelle en complexe wereld aan het worden. Het is fijn als je heel krachtig in het leven staat, dan kun je vaak wel meekomen. Er wordt verwacht dat we de regie over ons eigen leven en ons eigen hoofd hebben en houden, ondanks alle snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Eigen regie (3)

Alle bovengenoemde omstandigheden kunnen ons hele leven in de war schoppen, een soort kortsluiting in ons hoofd veroorzaken. Ook de herinneringen uit het verleden en mogelijke gebeurtenissen in de toekomst waar we ons nu al druk over maken, hebben invloed op ons. We hebben immers allemaal een verleden en een toekomst. In het verleden zijn leuke en minder leuke dingen gebeurd. In de toekomst zal dat ook zo zijn.

We leven echter in het NU. Aan al die herinneringen uit het verleden en bij al die mogelijke gebeurtenissen in de toekomst, hebben we in het NU een belevenis. Een beeld, een geluid, een gevoel. Of we herinneren ons een smaak, een luchtje. Onze gedachten hebben het er vaak maar druk mee. Soms raakt ons hoofd er overvol van. Voor je gevoel raak je de regie over je eigen hoofd dan zelfs kwijt. Als je wilt kun je daar wat aan doen, met behulp van een MatriXcoach.

Denkprocessen

Eigen regie (4)

Als je je door allerlei vervelende gebeurtenissen in je leven steeds rotter voelt, raak je soms niet alleen de regie over je eigen hoofd kwijt, maar vaak over je hele leven. Meerdere gebeurtenissen achter elkaar, kunnen een domino-effect veroorzaken. Je vertrouwt niemand meer en hebt een cynische kijk gekregen op het leven en de wereld. Dat is wat eenzaamheid met je doet. Het rotgevoel dat je hebt, veroorzaakt een gebrek aan zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen.

Als het je niet lukt dat rotgevoel weer van je af te schudden, je langer dan een jaar gevoelens van eenzaamheid (h)erkent en je daarvan af wilt, is ook in deze situatie, professionele hulp een uitkomst. Iemand die je helpt en leert niet langer afhankelijk te zijn en/of blijven van de ‘goedheid’ van anderen. Iemand met kennis van zaken die je helpt te ontdekken hoe je weer meer verbinding met andere mensen kunt krijgen. Niet zomaar iemand, maar mensen die bij je passen. Met dezelfde waarden en interesses. Een deskundige die je helpt (weer) relaties te krijgen die voldoening en geluk brengen. Die werken met een bewezen effectieve methodiek voor de aanpak van eenzaamheid. Een Specialist Eenzaamheid.

Geef een reactie