Je bekijkt nu Geloof en eenzaamheid

Geloof en eenzaamheid

Geloof en eenzaamheid. Voel je je nooit eenzaam als je een geloof hebt? Zeker wel. Jong, oud, rijk, arm, gelovig en ongelovig. Iedereen kent het!

Op 7 augustus was het Internationale dag van transgenderrechten. De dag waarop wordt stilgestaan bij de strijd voor gelijke rechten voor transgender personen, want nog veel te vaak hebben zij te maken met onbegrip, ongelijke behandeling, discriminatie of geweld. De transgendergemeenschap krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht in de media. 

‘Het belang daarvan is groot. Maar ondanks die aandacht bestaan er helaas nog steeds veel misvattingen over transgenders. En met aandacht alleen is de acceptatie niet meteen op orde, want er is nog steeds sprake van veel geweld en discriminatie op straat of op het werk. 

Bovenstaande stukjes komen uit een artikel van Movisie: ‘Het is mijn droom dat transgender zijn ooit heel normaal is’

Geloof en eenzaamheid

Als je op de website van Movisie bij de zoekfunctie ‘transgender en geloof’ intypt, komen en al 15 artikelen, interviews en ervaringsverhalen tevoorschijn. De zoekfunctie ‘geloof en eenzaamheid’ geeft maar liefst 26 resultaten. Het meest recente artikel ‘Onzichtbaar zijn geen optie voor lhbti+ gemeenschap’ is van 29 juli 2022.

Mijn oud-collega Heleen de Boer, is voorzitter van de Landelijke Koepelorganisatie Christelijke LHBTi. Zij zet zich al jaren in voor LHBTi-rechten.

Weetje

Margaret Anne Bulkley (bron: Wetenschap in Beeld)

Margaret Anne Bulkley geboren 1789, overleden 1865 en bekend als Dr. James Miranda Steuart Barry. Zij heeft haar hele volwassen leven zowel privé als openbaar geleefd als man.

Eenzaamheid en een niche

Toen ik in 2016 mijn opleiding tot Specialist Eenzaamheid deed, werd er al gauw duidelijk dat mijn toekomstige collega’s en ik geen miljoenen mensen kunnen helpen die last van eenzaamheid hebben. In Nederland woonden op dat moment 17,03 miljoen (2016). Als ruim 40% van de volwassen bevolking (dus niet alleen ouderen!) iedere dag met gevoelens van eenzaamheid te maken heeft waarvan ongeveer 10% ernstig, is dat vrij logisch. Waarom logisch?

Logisch als je bedenkt dat in 2020 47% van de volwassen bevolking (18 jaar en ouder) aangaf eenzaam te zijn. Van de volwassen bevolking was 36% matig eenzaam en 11% voelde zich ernstig eenzaam. Het percentage is ten opzichte van 2012 en 2016 alleen nog maar toegenomen. De toename verschilt wel tussen de leeftijdsgroepen.

Zo voelde 56% van alle 75-plussers zich in 2020 eenzaam, in 2012 en 2016 was dat respectievelijk 51% en 55%. In 2020 voelde 12% van alle 75-plussers zich ernstig eenzaam, in 2012 en 2016 was dat voor beide meetmomenten 11%. Bron: VZinfo

Wat is jouw niche?

Duidelijk was dat mijn collega’s en ik tijdens de opleiding al een niche moesten kiezen. Tot wie van al die miljoenen mensen wilden we ons richten. Tot welke doelgroep, welk specifiek probleem of vraagstuk en welke oplossing kunnen wij als Specialist Eenzaamheid bieden?

Geloof en LHBTI-rechten

Een niche, tot welke doelgroep wilde ik me richten? Ik had in 2016 ècht nog geen idee. Ik kwam een stuk tegen, ook van Movisie, wat me erg aansprak. Het ging over LHBT-ouderen. Ik las: ‘Een coming-out is voor LHBT-ouderen vaak een hoge drempel. Ze houden hun LHBT-gevoelens vaak voor zich, omdat LHBT-zijn door leeftijdsgenoten als raar wordt gezien. LHBT-ouderen hebben daardoor vaker een klein netwerk, er is meer sprake van eenzaamheid of zelfs een sociaal isolement’.

Ik koos op dat moment deze doelgroep als niche. Ik ging in gesprek met mijn collega Heleen de Boer. Zij is sinds 2014 voorzitter van de Landelijke Koepelorganisatie Christelijke LHBTi. Zij zet zich al jaren in voor LHBTi-rechten. Ik heb veel bewondering voor haar inzet en doorzettingsvermogen. Op 8 juni jl. vertoonde zij gedurende de feestweek van de Oecumene de documentaire “De kast, de kerk & het koninkrijk”, enkele jaren geleden gemaakt door de EO. Het is een indrukwekkende en aangrijpende film waarin drie generaties vertelden over hun geschiedenis rond geloof en homoseksualiteit. De aanwezigen waren na afloop even heel stil, las ik. En ik ben dat ook.

In 2017 schreef ik een mail aan de voorzitter van het Cultuur- en Ontspannings Centrum (COC) Haarlem, tevens raadslid in Haarlem. Hij waardeerde mijn inzet en belangstelling. Het COC had echter eigen mensen/hulpverleners die problemen met eventuele hulpzoekers bespraken. Op een bepaald moment heb ik mijn drive er speciaal voor deze doelgroep te willen zijn losgelaten.

Het heeft een tijdje geduurd om tot een andere keuze te komen. Ik vond het jammer mijn eerder gekozen niche los te laten. Ik draag deze doelgroep nog steeds een warm hart toe. En ook binnen mijn nieuwe ‘doelgroep’ tref ik hen. Niet ècht een niche, wordt wel eens gezegd. Het zij zo. Met de cursus Creatief Leven en de persoonlijke gesprekken richt ik me in eerste instantie vooral op mensen uit de regio Zuid-Kennemerland. Dus een geografische niche (mensen uit een specifieke, geografisch aanwijsbare plaats). Uiteraard tref ik daar ook mensen uit de LHBTi.

Geloof en eenzaamheid

Geloof en eenzaamheid

Voel je je dan nooit eenzaam als je een geloof hebt? Zeker, ook onder de gelovigen heeft statisch gezien ruim 40% van de mensen wel eens last van gevoelens van eenzaamheid. Iedereen, gelovig of niet, krijgt te maken met gevoelens van eenzaamheid. Jong, oud, rijk, arm, gelovig en ongelovig.

De religieuze betrokkenheid in Nederland is tussen 2017 en 2019 verder afgenomen. In 2017 rekende voor het eerst iets minder dan de helft (49 procent) van de Nederlanders van 15 jaar of ouder zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering, in 2019 was dat 46 procent. De katholieken vormen de grootste groep met 20 procent van de bevolking, gevolgd door de protestanten (15 procent) en de moslims (5 procent). Bijna 6 procent rekent zich tot een overige gezindte. Ook het aandeel dat regelmatig een religieuze dienst bijwoont, is geslonken: van 16 procent in 2017 naar 14 procent in 2019. Over het bestaan van God zijn de meningen verdeeld. Zo zegt een op de drie niet in God te geloven, terwijl een kwart dat wel doet. De rest weet niet of God bestaat, twijfelt hierover of gelooft wel in een hogere macht. Bron: CBS)

De mens en eenzaamheid

De mens en eenzaamheid

Veranderingen in je leven (leuk en niet leuk) die aanleiding kunnen zijn voor een periode waarin iemand last heeft van eenzaamheid:

  • Overlijden/scheiding van een dierbare
  • Huwelijk/samenwonen
  • Ontslag/pensionering
  • Verhuizing
  • Kind krijgen
  • Verandering van werk
  • Ziekte/ongeluk
  • ………………
Eenzaamheid: Wereldwijd

De gemeenschappelijke factor is dat het (levens)patroon verstoord wordt. Geloof, ras, leeftijd, rijkdom, armoede, afkomst, geslacht, persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten, innerlijke kenmerken, uiterlijke kenmerken, waar je woont, het maakt allemaal geen verschil. Het kan iedereen overkomen. Wie je ook bent, wat je ook doet, waar je ook woont. Eenzaamheid komt over de hele wereld voor. Want we zijn allemaal mens en als mens hebben we verbinding met andere mensen nodig.

Het is goed om eerst meer over eenzaamheid zelf te weten te komen. Dan snap je beter dat iedereen er last van kan krijgen. Bijvoorbeeld wat eenzaamheid is en wat langdurige eenzaamheid nu precies met je doet. Klopt het, is het eenzaamheid waar je last van hebt? Alleen jij zelf kan het voelen, weten en (h)erkennen.

Eenzaamheid en vitaliteit

Niet in alle gevallen is het nodig deskundige hulp in te schakelen. Sommige dingen gaan wèl over met een weekje bedrust, een paracetamol, uitzieken, rust. Hetzelfde geldt voor gevoelens van eenzaamheid. Meestal zijn die tijdelijk. Na een verandering in je leven zijn je patronen immers een poosje verstoord. Het heeft tijd nodig daaraan te wennen, nieuwe patronen te vormen. Je maakt een transitie door.

Soms weet je het gewoon even niet meer. Lukt het je niet alleen de draad weer op te pakken. Ook dan is er een mogelijkheid deskundige hulp in te schakelen. Dat hoeft niet altijd gelijk een psycholoog te zijn. Zelfs misschien wel minder handig. Zij zijn immers niet gespecialiseerd in gevoelens van eenzaamheid. Net zomin als een huisarts overigens. Een Specialist Eenzaamheid is dat wel.

Eenzaamheid en Vitaliteit

Twijfel je of wat je voelt wel met eenzaamheid te maken heeft? In dat geval kan je een gratis anonieme en betrouwbare zelftest doen. De test is bovendien veilig qua privacy. Je gegevens worden nergens bewaard. Deze test meet niet alleen hoe je scoort op eenzaamheid. Het geeft je ook een idee van je vitaliteit. Je vitaliteit zegt iets over hoe makkelijk het voor jou is om met het dagelijks leven om te gaan.

Bovendien geeft deze test je – op basis van jouw antwoorden – een indicatie over wat jij in jouw geval het beste kunt ondernemen. Wel of niet de hulp van een deskundige inschakelen. Wel zo makkelijk toch? Alleen jij ziet de resultaten op je scherm en kunt ze uitdraaien als je wilt. Als je afsluit verdwijnen ze en zijn niet meer oproepbaar.

Niet de enige

Is mijn gevoel wel eenzaamheid? Of ben ik burn-out? Stel ik me aan? Of is het mijn lot? Wat is dat eigenlijk, je eenzaam voelen? Je bent ècht niet de enige die last heeft van gevoelens van eenzaamheid nadat je leven op z’n kop is gezet door een verandering in je leven. Zoals je misschien al eens eerder op mijn website hebt gelezen, heeft ruim 40% van de bevolking er dagelijks mee te maken. Zelfs de meest dappere en doorgewinterde hulpverleners en coaches hebben hun eigen verhaal.

Ruim 10% daarvan heeft zelfs te maken met langdurige/chronische eenzaamheid. Sommige mensen voelen zich hun hele leven al eenzaam. Als je langer dan ongeveer een jaar last hebt van deze gevoelens, kom je er vaak zonder deskundige hulp niet meer vanaf. Levensgebeurtenissen overkomen je, eenzaamheid overkomt je, het is echter nooit ‘je lot’. Je hebt altijd keuzes.

Facebook en besloten facebookgroep

Verlangen naar verbinding

Als je wilt kun je ook mijn facebookpagina volgen. Daarop plaats ik dagelijks nieuwe informatie, wetenswaardigheden en/of gewoon een leuke quote. Ook heb ik een besloten facebookgroep: ‘Vraagbaak voor verlangen naar verbinding’.

Deze groep is bedoeld om elkaar op een positieve manier hoop te bieden, een veilige omgeving om vragen te stellen, in een stimulerende sfeer. In deze groep kun je iets schrijven waarop je graag een reactie wilt, bijvoorbeeld als je wilt weten hoe anderen iets doen of benieuwd bent of ze het herkennen, vraag er dan specifiek om. Ook kun je hier delen hoe jij zelf leerde je eenzaamheid en verlorenheid te verlichten. Liefdevolle uitingen van begrip en aanmoediging zijn natuurlijk altijd welkom.

Verder kun je mij vragen stellen. Ik ben geen arts of therapeut, ik ben opgeleid tot Specialist Eenzaamheid. Ik ben deskundig op het gebied van eenzaamheid en kan vragen beantwoorden, adviseren en voorlichten. Eenzaamheid heeft voor mij (bijna) geen geheimen meer.

Eenzaamheid is complexer dan je misschien denkt

Wij, Julie Koch en Marijke Coert zijn beiden gecertificeerd Specialist Eenzaamheid, deskundig en opgeleid om goede hulp te bieden. Om iemand te helpen die zich (langdurig) eenzaam voelt, is kennis nodig van de werking van de hersenen bij langdurige eenzaamheid en welke aanpak ècht werkt. Evenals kennis van de juiste gesprekstechnieken, kennis van wat mogelijk is en waar de grenzen van de hulp liggen. Wij streven ernaar die kennis te delen en zo veel mogelijk mensen te helpen.

Dat doen we met een leuke en effectieve cursus ‘‘Stap voor stap naar meer verbinding met jezelf en anderen’ (Creatief Leven)’. We geven deze cursus regelmatig in samenwerking met WIJ Heemstede. Een cursus tegen eenzaamheid? En dan ook nog effectief en leuk? Bestaat dat ècht? Zeker wel! En dat de cursus bewezen effectief is, blijkt wel uit de resultaten. Door middel van anonieme voor- en nametingen wordt bij het geven van een cursus namelijk steeds nagegaan wat de effecten zijn van de cursus ‘Stap voor stap naar meer verbinding met jezelf en anderen’ (Creatief Leven).

Creatief staat hiervoor: zelf je leven vormgeven (bron: Eenzaamheid Informatie Centrum). Als je weet wat je wilt, met wie je dat wilt doen en hoe je dat voor elkaar kunt krijgen, geef jij op een creatieve manier richting aan je leven. Dan is je eenzaamheid verdwenen. Dat leren we helaas niet op school. De meeste mensen leren het niet van hun ouders. Veel mensen leren het nooit. Die gaan door het leven zonder ooit te ontdekken wat er mogelijk is. Jij misschien wel.

De cursus is geen knutselclub, tenzij je werken aan je eigen leven knutselen zou willen noemen. Het is ook geen club om andere mensen te leren kennen, hoewel dat vaak wel een leuke bijkomstigheid is. Het is juist bedoeld om je te leren hoe je andere mensen leert kennen die bij jou passen, en waar je die kunt vinden.

Eenzaamheid hoort nu eenmaal bij het leven, het zal er altijd zijn, net zoals verdriet. We kunnen er daarom maar beter goed op voorbereid zijn. De beste manier om vereenzaming te voorkomen is te leren omgaan met gevoelens van eenzaamheid. Dat is precies wat er gebeurt in de cursus ‘Stap voor stap naar meer verbinding met jezelf en anderen’ (Creatief Leven).

Ervan afkomen begint echter met het zèlf her- en herkennen dat de gevoelens waar je last van hebt, gevoelens van eenzaamheid zijn………….

Dus, houd mijn website in de gaten als je wilt weten wanneer de eerstvolgende cursus weer start.

PS: Twijfel je of je gevoelens inderdaad te maken kunnen hebben met eenzaamheid? Stel je vraag hieronder aan me of stuur me even een email. Ik ben er voor je.

PS2: In het hele land wonen en werken mensen die opgeleid zijn tot Specialist Eenzaamheid. Velen van hen geven net als ikzelf de cursus Creatief Leven. Je kunt deze deskundigen en nog veel meer informatie vinden op de website van het Eenzaamheid Info Informatiecentrum.

PS3: In het hele land wonen professionals die zijn opgeleid en de MatriXmethode toepassen. Dus heb jij trauma’s, angsten, blokkades, een vol hoofd, onverwerkte emoties? Zoek dan hulp bij jou in de buurt.

PS4: Heb je een specifiek onderwerp met betrekking tot eenzaamheid waarover je graag eens artikel over wilt lezen? Inspireer me! Stuur me even een email ok?!

Geef een reactie