HOEZO GERANIUMS? 

Een interview met mij op de website van het ABP.

In de serie ‘Hoezo Geraniums?’ komen gepensioneerden aan het woord die niet achter de geraniums willen én kunnen zitten. Ik ben er daar één van. 

Lijf & gezondheid:

EENZAAMHEID DE BAAS WORDEN

Eenzaamheid Informatie Centrum (gastblog):
Eenzaamheid in de werkomgeving/leerpunt voor teams en organisaties

HIK:

September 2020: Een mooi artikel in magazine HIK (Heemstede in kaart)

Een informatief e-book over één van onze basisbehoeften: verbinding

 

Een informatief e-book over de cursus Creatief Leven
Een informatief e-book over eenzaamheid op de werkvloer