Je bekijkt nu Tot het water je aan de lippen staat………..

Tot het water je aan de lippen staat………..

Tot het water je aan de lippen staat……………

Ken je dat spreekwoord? En weet je wat het betekent?

‘Het water staat hem aan de lippen’ = Hij bevindt zich in een bijzonder netelige situatie (bron: ensie.nl)

We komen helaas allemaal bijzonder netelige situaties tegen op ons levenspad. Zowel in ons privéleven als in ons werkzame leven. Vanaf dat we geboren worden tot we doodgaan.

Je gaat door tot het gaatje…….

Er zijn allerlei voorbeelden te bedenken van situaties waarin je doorgaat tot het gaatje. Persoonlijke dingen die je liever niet aan de grote klok hangt. Dingen die je niet durft, wil, mag of kunt vertellen aan een ander. Hieronder vind je slechts 20 redenen (willekeurige volgorde) van mogelijk ontelbare redenen waarmee je misschien wel doorworstelt tot het water je aan de lippen staat. Situaties waarvoor je een hulpvraag hebt die je niet stelt.

 1. Je baan waarin je je doodongelukkig voelt
 2. Pijn in/aan je lijf waarmee je al heel lang doorloopt
 3. Mentale en psychische klachten door wat voor oorzaak dan ook
 4. Onverwerkte emoties die je parten spelen
 5. Trauma’s die je je halve of hele leven al achtervolgen
 6. Stress door een echtscheiding (of een andere reden)
 7. Financiële problemen waardoor ook mentale overbelasting ontstaat
 8. Rouw- en verliessituaties
 9. Je niet gezien, gehoord en/of buitengesloten voelen
 10. Problemen met familie, relaties en/of vrienden
 11. Gezondheidsproblemen
 12. Je last hebt van gevoelens van eenzaamheid
 13. Je slaapt slecht doordat je te druk in je hoofd bent
 14. Je gepest wordt
 15. Je angstgevoelens hebt
 16. Je je zorgen maakt om ………………………
 17. Je gemerkt hebt dat je anders bent dan anderen
 18. Je situatie uitzichtloos is door een veelvoud van problemen
 19. Tegenslagen je te lijken blijven achtervolgen
 20. Je onvervulde behoeftes hebt (liefde, geborgenheid, genegenheid etc.)

1. Je baan waarin je je doodongelukkig voelt

Werkdruk, je doet iets waar je niet blij van wordt, je wordt verantwoordelijk gemaakt waar je niet voor betaald wordt, je wordt niet serieus genomen voor je gevoel, je ervaart geen waardering, jouw waarden komen niet overeen met die van je werkgever en/of collega’s, er wordt geen gebruik gemaakt van je talenten, je kunt je creativiteit niet kwijt, je moet alles doen op de manier van een ander, er niet naar jouw ideeën wordt geluisterd, Je manager alleen maar negatieve feedback weet te geven, je geen voldoening haalt uit je dagelijkse bezigheden.

Hoeveel voorbeelden wil je nog? Wat de reden dan ook is, jij zal zelf in gesprek moeten met de aangewezen persoon daarvoor. Jij zult zelf stappen moeten ondernemen, misschien zelfs wel vergaande stappen. Je kunt immers anderen niet veranderen, je kunt je omgeving niet veranderen, je kunt zaken waarop je geen invloed hebt ook niet veranderen. Het enige dat je kunt doen is (leren) er zelf anders mee om te gaan. Heb je wel ergens invloed op? Doe dat dan! Jij bent de enige die weet wat je diep van binnen voelt, kunt, wil. Een ander is niet verantwoordelijk voor jouw geluk. Niet in je leven, niet in je werk.

2. Pijn in/aan je lijf waarmee je al heel lang doorloopt

Je wacht veel te lang als je ontdekt dat iets niet vanzelf over gaat….. Herken je dat ook? Je hebt kiespijn. Je hebt pijn in je heup als je in bed ligt. Je hebt dagelijks hoofdpijn. Je kunt bijna niet meer lopen van de pijn in of aan je voeten. Je hebt jeuk op plaatsen waar je een dokter liever niet naar laat kijken, je hebt bloed in je urine of ontlasting en hoop dat het vanzelf wel over gaat. Je hebt een bult(je) wat je nog nooit eerder voelde. Je begint wel erg vaak dingen te vergeten. Je bent duizelig.

Ook dit zijn nog maar een paar voorbeelden…….. Op thuisarts.nl staat een enorme waslijst aan klachten waar een mens last van kan hebben. Sinds de komst van internet niet meer weg te denken. Want het is nu eenmaal mens eigen het eerst zelf te willen weten en het liefst het ook zelf op te lossen als je ergens last van hebt. Vaak kan het ook. Vaak gaan we door tot het water ons aan de lippen staat. Pas dàn, als het echt niet anders meer kan, gaan we met onze hulpvraag naar een professional. Hoewel ook dan nog heel veel mensen in hun eentje blijven doormodderen. Om wat voor reden dan ook……..

3. Mentale en psychische klachten door wat voor oorzaak dan ook

Heftige gebeurtenissen, een verhuizing, rouw, verlies, traumatische gebeurtenissen, kleine en grote veranderingen in je leven, ontslag, klachten die je dagelijks functioneren beperken, slaapproblemen, je ergens langdurig zorgen over maken, PTSS, extreme druk, spanningen.

Veel problemen uit bovenstaande opsomming zijn gerelateerd aan de bovengenoemde genoemde klachten. Vaak hebben langdurige lichamelijke klachten invloed op onze psychische gezondheid en andersom. Sommigen zoeken gelijk hulp, anderen vluchten in een drank, drugs- of eetverslaving. Voelen zich machteloos en onzeker door de hun overkomen omstandigheden. Zij durven vaak zelf geen besluit te nemen door er een punt achter te zetten. Hebben geen idee waardoor ze zo klem zitten. Of geven anderen zelfs de schuld van wat hun overkomt.

4. Onverwerkte emoties die je parten spelen

Hoe vaak duw je emoties weg, enkel en alleen omdat je de pijn niet (meer) wilt voelen, aan kan? Hoe lang houd je dat vol? Als je niets doet met emoties komen ze op een bepaald moment, altijd als je het niet verwacht, per kerende post terug. Het is net als een bal die je een tijdje onder water duwt. Als je het niet meer houdt, krijg je deze des te harder tegen je kin.

Als je niets met je gevoelens doet, worden het onverwerkte emoties. Ze blijven in je hoofd spoken. En door het verhaal, het filmpje, de plaatjes, de gedachten, de geluiden die erbij horen, de gevoelens, misschien zelfs de luchtjes die je (weer) ruikt, raak je steeds meer van slag.

De beleving en het beeld in je hoofd dat je hebt in het NU, heeft betrekking op een gebeurtenis uit het verleden. Vaak ben je nog angstig, kwaad en verdrietig door iets dat gebeurd is en je toch nooit meer kunt terugdraaien, hoe graag je dat ook wilt. Er zijn geen pasklare oplossingen in het NU voor iets uit het verleden. Wel mogelijkheden er anders mee (te leren) omgaan. Eigen keuzes te maken in je hart en je hoofd.

5. Trauma’s die je je halve of hele leven al achtervolgen

Trauma’s kunnen op elke leeftijd en door allerlei gebeurtenissen ontstaan, bewust en onbewust. Een trauma opgelopen in je vroege jeugd kan je als volwassene nog behoorlijk dwarszitten. Veel volwassenen hebben leren leven met hun trauma, het weggeduwd, zijn hun plezier in het leven kwijtgeraakt, het vertrouwen verloren. Hoe dan ook, het is vaak een eenzaam proces.

Veel mensen die trauma’s oplopen houden hun verhalen liever voor zich. Delen hun gevoelens niet en ontwikkelen steeds meer klachten, ook lichamelijk. De beelden van het gebeurde komen maar steeds terug, soms compleet met gevoel, geluid en geur.

Ik las op een forum: ‘Een trauma is een te schokkend afgebroken, niet-afgemaakt verhaal, drama, tragedie. Soms helpt het om dit te diagnosticeren, maar het blijft een verhaal dat vraagt om vertelt en afgemaakt te worden met een vredig einde, een einde waarmee je kunt leven en weer normaal kunt genieten van het leven’.

Leven wordt dan vaak overleven. Veel mensen staat het water tot aan de lippen. Zij zijn op zoek naar zorginstanties die hen kunnen helpen. Waar je je hulpvraag kwijt kunt.

6. Stress door ..........................

Waardoor ontstaat stress…… Vaak zijn het omstandigheden waarin we als mens terechtkomen, die stress veroorzaken. Ook de manier waarop we zelf omgaan met die omstandigheden hebben invloed op onze reactie. Vaak zijn we dan angstig, onzeker en handelen met weinig zelfvertrouwen.

Het willen voldoen aan andermans verwachtingen geeft veel stress. Misschien krijg je voor jouw gevoel te weinig aandacht, erkenning, verzorging en liefde, voel je je onveilig. Als je je vertrouwen verliest in iemand die voor jou superbelangrijk is en tevergeefs blijft verlangen naar wat de ander je maar niet geeft, voel je steeds bozer, killer en kouder worden van binnen. Soms voel je je een speelbal op de golven.

Uiteindelijk ontstaat er een verwijdering en ben je in wezen vrij om je eigen weg te gaan. Maar ook dat geeft juist vaak weer stress. Als de ander geen besluit neemt of je het verlossende bericht geeft waarop je hoopt, zal jij de knoop moeten doorhakken. Wacht maar beter niet tot het water je aan de lippen staat…………..

7. Financiële problemen waardoor ook mentale overbelasting ontstaat

‘Financiële stress leidt al snel tot een negatieve spiraal. Schaamte speelt daarbij volgens experts een grote rol’.

Ook de hashtag #ikredhetnietmeer is werkelijk geëxplodeerd en trending op Twitter na de oproep van het programma Kassa afgelopen maandagavond (05-09-2022 MC).

Om te zorgen dat mensen tijdig hulp zoeken is het nodig het taboe op geldzorgen te doorbreken…

Een aantal highlights uit dit artikel:

👉🏻 niet alleen de minima, ook de midden (en weten wij ook, hogere) inkomens ervaren geldstress
👉🏻 vaak zijn het life events zoals ziekte, ontslag of scheiding die ervoor zorgen dat iemand grip verliest
👉🏻 we moeten niet alle verantwoordelijkheid bij het individu leggen, veel mensen redden het simpelweg niet

Bovenstaande las ik in een bijdrage van Fleur van den Horn op LinkedIn. Fleur is strategisch adviseur in amplitie, preventie en mentale gezondheid.

Wacht niet tot het water je aan de lippen staat…………..

8. Rouw- en verliessituaties

Je verliest je werk, huis en haard, je gezondheid, (je hoop op) een kind, je partner. Allemaal voorbeelden van een groot verlies. Het één heeft meer impact dan het ander. Dat is voor iedereen verschillend. Je rouwt. Rouwen is het verwerken van verlies. Je zit in een overgangsfase.

Vaak kun je niet geloven wat je overkomt. Je wordt overmand door verdriet. Soms word je boos en voel je je eenzaam en alleen.

Rouwen kost tijd. De duur is voor iedereen verschillend. De meeste mensen voelen zich na ongeveer een jaar weer wat beter. Het lukt helaas niet iedereen weer op te krabbelen. Als je rouw niet overgaat, het water je tot aan de lippen staat, is het raadzaam professionele hulp te zoeken.

9. Je niet gezien, gehoord en/of buitengesloten voelen

Veel mensen voelen zich niet gezien, gehoord en/of buitengesloten. Als gevolg daarvan hebben zij vaak last van gevoelens van (langdurige) eenzaamheid.

Je bent echter van niemands waardering en erkenning afhankelijk. Je bent goed zoals je bent. Alles gaat om een verandering van je eigen innerlijke houding. Alleen jij bent en blijft verantwoordelijk voor jouw leven. Je hebt nu eenmaal weinig tot geen invloed op je omgeving en anderen. En niet alles is maakbaar in het leven.

Hoe hardnekkig je dagelijkse patronen ook zijn, je zult ze zelf moeten doorbreken als je wilt dat je leven verandert en leuker wordt.

10. Problemen met familie, relaties en/of vrienden

Iedereen krijgt er wel eens mee te maken, problemen met familie, relaties en/of vrienden. Familie krijg je cadeau, gratis en voor niets. Met de één kan je beter opschieten dan met de ander. Je kunt er zelf voor kiezen meer afstand te nemen als het niet ècht botert tussen jullie. Het blijft echter familie. Het kan dan ook dat je elkaar bij bepaalde gelegenheden blijft tegenkomen. Een kleine moeite om gewoon beleefd tegen elkaar te blijven toch, ook al botert het niet echt.

Problemen in de relationele sfeer zijn afhankelijk van de soort relatie soms lastig te omzeilen. Je leeft samen in een huis, je manager en collega’s kom je meestal iedere dag tegen in je werkomgeving. Een goede relatie met je directe buren is ook wel fijn. Beter een goede buur dan een verre vriend zegt men wel eens, toch?

In deze relaties spelen beide partijen een rol om de relatie zo goed mogelijk te houden. Er kunnen en moeten soms lastige keuzes gemaakt worden als er iets aan de relatie schort. Uiteraard is het belangrijk eerst naar elkaar te benoemen waar je last van hebt, wat je graag anders zou zien en waarom. Stomweg je mond houden, je boos en geïrriteerd gedragen, wordt niemand iets wijzer van. De andere partij weet dan immers niet wat er aan de hand is!

En dan is het tijd om zèlf keuzes te maken. Verbreek je de relatie of ga je door met die relatie tot het water je aan de lippen staat……………….

Vrienden kun je kiezen zeggen ze wel eens. Niet iedereen heeft echter goede vrienden of weet hoe je vrienden maakt.

Er gebeuren wel eens dingen in je leven waardoor een gevoel van eenzaamheid je overvalt en je je afvraagt: “waarom heb ik geen vrienden waarmee ik dit kan delen, delen wat ik ècht voel?” Leuke en minder leuke momenten, vreugde en verdriet. Het overkomt jong en oud, rijk en arm.

Heel wat mensen moeten het zonder echte vriendschap stellen. Uit onderzoek bleek dat mensen steeds minder echte vrienden hebben, terwijl ze steeds meer “sociale contacten’ hebben.

Echte vriendschap vraagt om betrokkenheid. Een goede vriend voelt zich verantwoordelijk tegenover jou en geeft echt om je, is er altijd voor je. En dat moet natuurlijk van beide kanten komen, wat dus inspanning, investering en actie van allebei vraagt.  Om een goede vriend te vinden, moet je eerst zelf een goede vriend zijn.

Voor je nieuwe contacten aangaat en vrienden kunt maken, is het allereerst belangrijk om voor jezelf te weten wat de belangrijkste waarden in jouw leven zijn en of je deze ook terugvindt in je leven. Je waarden zijn de basis voor de omgang met mensen in je leven. Mensen die dezelfde waarden delen en waar je op een ontspannen plezierige manier mee kunt omgaan, kunnen je leven weer leuker maken. Vrienden zijn mensen die voor jou iets betekenen en, net zo belangrijk, voor wie jij iets betekent.

11. Gezondheidsproblemen

Niet naar de dokter willen of durven. Bang voor wat er gaat komen. Angst voor de boodschap die je krijgt. Ontkennen dat het niet zo goed met je gaat. Sommige mensen gaan door tot het water ze aan de lippen staat. Vaak als het al te laat is, stappen ze naar de dokter.

Zorgmijding kan samenhangen met de ontoegankelijkheid van voorzieningen. Veel voorzieningen zijn moeilijk toegankelijk door wachtlijsten, drempels, in- en uitsluitingscriteria of door een bureaucratische opstelling van hulpverleners. Een andere reden kan liggen in de angst voor eventuele financiële consequenties van de behandeling wanneer men om welke reden dan ook onverzekerd is.

Daarbij zijn veel personen bang voor de diagnose en de consequenties daarvan, bijvoorbeeld ziekenhuisopname, een operatie, chemotherapie, invalide raken, de dood, opgenomen moeten worden in een verzorgingshuis. Men kan bang zijn de controle over zijn eigen leven te verliezen door hulpbehoevend te worden. Men gaat hierbij voorbij aan het feit dat men al feitelijk hulpbehoevend is en dat het negeren van het probleem dit niet oplost.

Wie slechte ervaringen heeft met de zorg kan besluiten haar te mijden.[1] Het is een veelvormig verschijnsel dat samen kan gaan met een gebrek aan daadkracht en initiatief van hulpverleners om mensen met opeenstapelende problemen te helpen. Hulpverleners wachten het initiatief van anderen af of verwijzen deze cliënten naar elkaar door. Zorgmijding kan te maken hebben met het ontbreken van wederzijds vertrouwen tussen hulpverleningsinstellingen en cliënten (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zorgmijding).

12. Je last hebt van gevoelens van eenzaamheid

Eenzaam, ik?! Dit antwoord geeft iemand die last heeft van eenzaamheid vaak. Waarom? Omdat het gevoel van eenzaamheid vaak niet door henzelf herkend wordt. Iemand mist bijvoorbeeld contact met andere mensen, heeft niemand om blijdschap of verdriet mee te kunnen delen en voelt zich daardoor erg lamlendig. Het gevoel is echter een signaal van je lichaam. Een signaal net als honger en dorst. Als je honger hebt, vraagt je lichaam om eten, als je dorst hebt, vraagt je lichaam om drinken. Als je je rot voelt omdat je niemand hebt om je diepste gevoelens mee te delen, geeft je lichaam een seintje dat je tekort aan contact met andere mensen hebt.

Zo kan ook eenzaamheid – als het wordt genegeerd – schadelijke effecten hebben die het moeilijker maken voor een individu om aan die eenzaamheid te ontsnappen. Dus, hoewel eenzaamheid voelt als alleen een negatieve ervaring, is het in feite een ervaring die heeft zich ontwikkeld als een signaal om gedrag te veranderen, net als honger, dorst, of fysieke pijn. Het dient om ons te motiveren om de aansluitingen te vernieuwen we nodig hebben om te overleven en gedijen. Dus, net als je gaat eten en drinken om niet om te komen, niet wachten tot het water je aan de lippen staat als je je eenzaam voelt………… Waarom zou je! Er zijn professionals die je kunnen leren je gevoelens van eenzaamheid aan te pakken als het je niet alleen lukt.

13. Je slaapt slecht doordat je te druk in je hoofd bent

Volle, drukke hoofden. Veel mensen hebben er last van. Het houdt je al gauw uit je slaap. Of liever gezegd, het lukt je niet om in te slapen. Je ligt maar te malen en bent ’s nachts bezig met van alles wat je bezighoudt in plaats te slapen en weer energie op te doen voor de nieuwe dag. Je weet dat het geen nut heeft ‘s nachts wakker te liggen en dat het niets oplost. Het lukt je echter niet alles los te laten tot de volgende ochtend.

Hoe lang houd je dat vol? Hoe voorkom je dat je helemaal instort? Ga je door tot het water je aan de lippen staat? Wat houd je tegen hulp te zoeken? Iemand die je helpt je volle, drukke hoofd op te ruimen? Je wilt het wel, maar hoe dan? Hoe kan iemand anders begrijpen hoe jouw hoofd werkt, hoe de chaos in je hoofd weer ontward kan worden? Dat kan ook niet. Maar met een beetje hulp van de juiste persoon, lukt het je om zelf te doen, krijg jij de regie weer over je eigen hoofd. Zelfs zonder je hele verhaal te hoeven vertellen. Hoe dan? Dat lees je onderaan dit artikel.

14. Je gepest wordt

Zowel kinderen als volwassenen worden gepest. In de zandbak, op school, online, op je werk, in het verzorgingshuis. Wie heeft daar geen ervaring mee? Ik denk dat de meeste mensen er wel eens mee in aanraking zijn gekomen. Ik zelf in ieder geval wel. En ik heb het ook gezien toen mijn oude vader in het verzorgingshuis niet mocht gaan zitten op een vrije stoel omdat daar altijd iemand anders zat. Als nieuwkomer werd hij in plaats van welkom te worden geheten, weggestuurd, buitengesloten.

Uitsluiting om wat of wie je bent, hoe je er uit ziet of wat voor andere reden dan ook, is altijd funest voor ieder mens. Iedereen heeft aandacht, acceptatie en aanraking nodig. Doordat je je buitengesloten voelt, ga je veel dingen om je heen negatiever beoordelen. Je gaat je eenzaam voelen en bent vaak meer geneigd om onverstandige en riskante keuzes te maken en dingen uit te stellen. Mijn vader heeft nooit meer geprobeerd met een medebewoner contact te leggen. Hij heeft nooit gezegd dat het water hem aan de lippen stond, maar wat moet hij zich eenzaam hebben gevoeld………

15. Je angstgevoelens hebt

Bang voor spinnen, angst voor de tandarts, bang voor wat andere mensen van je zullen denken, bang voor wat er komen gaat, bang voor wat er in de wereld gebeurt, angst voor een ongeluk, bang voor onverwachte gebeurtenissen, bang voor veranderingen, angst voor enge ziekten, angst voor een operatie, bang voor…………….

Het zijn allemaal hersenspinsels in je eigen hoofd. Angsten die ontstaan door je eigen gedachten. Misschien omdat je een keer iets gehoord hebt, al eerder zelf iets meegemaakt hebt en bang bent dat het weer gebeurt. Terwijl je niet weet of het gebeurt. Je bedenkt zelf van alles. Je ziet het al voor je terwijl ook jij niet in de toekomst kunt kijken en zeker weet dàt het gaat gebeuren.

De plaatjes die je maakt in je hoofd, zijn zelden de realiteit. Een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest. Je kent dat spreekwoord vast wel. Maar hoe kom je daarvan af? Waar vind je de juiste, kortdurende en oplossingsgerichte hulp bij mentale problemen? Of ga je door tot het water je aan de lippen staat?

16. Je je zorgen maakt om ………………………

Waar maak jij je allemaal zorgen om? Om je moeder? Om je kinderen? Om je partner? Om je familie? Om je werk? En wat doet dat allemaal met jou?

Jij bent de allerbelangrijkste persoon in je eigen leven. Sta je daar wel eens bij stil? Als je niet goed voor jezelf zorgt, kan je ook niet goed voor een ander zorgen. Dat geldt voor ieder mens. Je zult dus in het leven van de ander nooit op nummer 1 staan, want daar staat die zelf al! Besef je dat wel? Iedereen is verantwoordelijk voor het eigen leven. Je bent verantwoordelijk voor jezelf. Je kunt je dus zorgen maken om een ander tot je een ons weegt, maar dat lost voor niemand iets op en zeker niet voor jezelf.

Jij moet ervoor zorgen dat het goed met je blijft gaan, dat je af en toe naar de tandarts gaat, dat je naar de dokter gaat als dat nodig is, kortom, goed voor jezelf zorgt. Nòòit doorgaan tot het water je aan de lippen staat.

Natuurlijk zijn er nog wel meer mensen in je leven. Zonder twijfel ken je een enorm aantal mensen. Sommigen zijn belangrijker dan anderen, maar je zorgen maken om dingen heeft nog nooit voor iemand geleid tot een oplossing.

17. Je gemerkt hebt dat je anders bent dan anderen

De een voelt en weet het al op jonge leeftijd, de ander vraagt zich af waarom dingen niet kloppen met elkaar, er is iets maar wat?! Je voelt je een buitenstaander, niet begrepen. Het kan lastig zijn als je het merkt. Je kunt er niet echt de vinger opleggen. Anderen kunnen het lastig vinden als ze het merken. Je kunt je aanpassen, maar dat voelt niet lekker. Je merkt dat anderen ‘wat van je vinden’. Zij kunnen moeilijk omgaan met jouw anders zijn. Aan wie ligt het dan…..Niet iedereen is daartegen opgewassen. Zij wringen zich in allerlei bochten om maar geaccepteerd te worden, erbij te horen. Soms tot het water ze aan de lippen staat………

Grappig is te bedenken dat er bij een sollicitatie vaak gevraagd wordt waarin jij je onderscheidt. Wat heb jij meer en anders te bieden dan anderen. Dan is het opeens een meerwaarde en/of kwaliteit in plaats van ‘afwijkend gedrag’.

Als je anders bent, val je op. Mensen kijken naar je. Het kan dat je dat vervelend vindt. Maar het is nu eenmaal wat mensen doen. Laat jezelf gewoon zien. Probeer het maar, je wordt meer ontspannen.

Mensen kunnen bijvoorbeeld schrikken van een handicap. Het is een verstoring van het ‘gewone’ patroon. Weet dat. Neem het een ander en jezelf niet kwalijk als dat je overkomt. Het is een oer-reactie. Neem het niet persoonlijk op. Mensen wennen er wel aan.

Er zijn allerlei redenen waardoor je anders kunt zijn dan anderen. Hoogbegaafd, hoog gevoelig, anders geaard, gehandicapt geboren. Meestal gaat het erom hoe je er zelf mee omgaat. Of je je zelf accepteert. Iedereen is uniek. Er is niemand hetzelfde. Niet vanbuiten en niet vanbinnen. Dat maakt het omgaan met andere mensen juist zo boeiend. We zijn allemaal speciaal. Het gaat om onvoorwaardelijke zelfacceptatie. Je bent goed zoals je bent!

18. Je situatie uitzichtloos is door een veelvoud van problemen

Als er iets misgaat, gaat er vaak nog meer mis……… Is dat ècht zo of heeft het met je focus te maken? Als je al niet lekker in je vel zit en er gaat vervolgens iets mis, en misschien nog wel iets, dan heb je al gauw de neiging om alles negatief te gaan zien. En soms is het natuurlijk zo dat er heel veel ineens op je bordje komt. Dan staat het water je al gauw tot aan de lippen voor je gevoel. Het lijkt volkomen uitzichtloos, dit domino-effect.

Als veel tegelijk om je heen gebeurt, probeer dan vooral niet alles tegelijk op te lossen. Vraag jezelf af wat je het allereerst wil oplossen. En wat als tweede. Misschien werkt het domino-effect ook wel andersom. Als je het één oplost, heeft het vaak ook gevolgen voor iets anders.

Als je bijvoorbeeld ergens bang voor bent en het lukt je van die angst af te komen, heeft dat heel veel effect op je gedachten, je gedrag en de gevolgen van je anders handelen. Je krijgt weer meer lef, zelfvertrouwen en daardoor een andere uitstraling. Je raakt je stress-gevoelens kwijt, kijkt anders tegen zaken aan en pakt daardoor ook zaken anders aan.

19. Tegenslagen je te lijken blijven achtervolgen

De Coronaperiode heeft veel sporen achtergelaten. Er zijn mensen die Long-Covid hebben gekregen en nog steeds bijna niets kunnen. Vaak is niet alleen hun energie tot een minimum gedaald. Er zijn ook mensen hun baan door kwijt geraakt. Hun inkomen kwijtgeraakt. Hun huis kwijtgeraakt. Hun bedrijf kwijtgeraakt. Hun relaties naar de knoppen gegaan.

Sommigen zijn doorgegaan tot het water hen aan de lippen stond. Zijn weer opgekrabbeld….. en nu krijgen zij de nekslag door de crises die is ontstaan door de oorlog in de Oekraïne. De hoge gasprijzen. De stijgende prijzen in de winkels. Grote bedrijven compenseren door de prijzen van hun producten te verhogen. Een burger in loondienst of iemand met een klein pensioentje of alleen AOW kan echter niets doorrekenen…..

20. Je onvervulde behoeftes hebt (liefde, geborgenheid, genegenheid etc.)

Onze dagelijkse behoeftes bestaan uit eten, drinken, slaap, veiligheid, voorspelbaarheid, vertrouwen, aandacht, acceptatie, aanraking. Dus onder andere liefde, geborgenheid, warmte, knuffels. Iemand waar je je diepste zielenroerselen mee kunt delen, iemand waarmee je kunt huilen, lachen, waar je je verbonden mee voelt.

Als die behoeftes onvervuld zijn en/of blijven, ga je je rot voelen. Vaak geeft je lijf wel een signaal af dat je iets te kort komt. Niet iedereen herkent dat. Vaak weten we wel wat we moeten doen als we honger of dorst hebben. En vooral dat we dan zèlf in actie moeten komen. Het halen, kopen, vragen.

Voor de overige behoeftes voelen we ons vaak afhankelijk van anderen. Weten we niet zo goed, durven we niet zo goed, kunnen we vaak niet zo goed om hulp vragen of weten wat te doen. Slepen we ons verder tot het water ons aan de lippen staat.

In alle 20 bovengenoemde situaties, en er zijn er waarschijnlijk nog veel meer dan ik hier nu beschreven heb, zitten veel momenten waarop belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Niet iedereen lukt dat alleen, zonder hulp. Of misschien heb je het idee dat je het allemaal wel alleen kunt, lukt het niet en wil je niet toegeven dat het je niet alleen lukt. Klaag je alleen steen en been, zonder duidelijk te zijn waar je behoefte aan hebt, waar je naar verlangt. Hoop je stilletjes dat de ander zelf wel snapt wat jij wil……… Zeg je dat je je wel redt, dat je een grote meid bent, terwijl het water je aan de lippen staat.

Vaak gaat het om drie opties die je altijd hebt.

Drie keuzes:

 1. Verander wat je wil dat er verandert
 2. Kan je het niet veranderen, accepteer het zoals het is. Je weet het toch? Je kunt anderen en je omgeving niet veranderen. Je kunt wel leren er zèlf mee om te gaan.
 3. Stop met dat wat je niet meer wilt

Het gaat meestal om het nemen van een wilsbesluit. Een wilsbesluit is een voorwaarde om je eerste stap te zetten. De stap om te praten, hulp te vragen, een taboe te doorbreken.

Wat te doen als het water je aan de lippen staat?

Zorg dat je te weten komt bij wie je de juiste hulp vindt, iemand met verstand van zaken. Als je kiespijn hebt, weet je dat je voor de juiste hulp bij een tandarts terecht kunt. Iemand die ervoor geleerd heeft en deskundig is op het gebied van tanden en kiezen.

Eenzaamheid

Voor hulp bij eenzaamheid kun je terecht bij een gecertificeerde Specialist Eenzaamheid. Dat is iemand die is opgeleid om individueel te helpen of om groepen te begeleiden. Zij hebben inzicht in hoe verbinding in het leven een rol speelt. Zij weten wat de gezondheidseffecten zijn -op lichaam en geest- van gebrek aan verbinding. Door jaarlijkse bijscholing blijven zij gecertificeerd. Eenzaamheid heeft voor hen (bijna) geen geheimen meer. De cursus Creatief Leven die zij geven, is overigens onlangs als ‘goed onderbouwd’ erkent door de Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. De cursus is ontwikkeld door Jeannette Rijks.

Creatief Leven

Mentale problemen, zoals trauma, angst, onverwerkte emoties, vol hoofd

De MatriXmethode is een door Ingrid Stoop  ontwikkelde gespreksmethode om mensen af te helpen van onder andere hun angsten, trauma’s of andere problemen uit het verleden of vrees voor de toekomst. Wat de methode uniek maakt is dat mensen niet praten over wat hen belast, maar dat ze door gerichte vragen van de MatriXpractitioner hun eigen beleving ervan neutraliseren en zo de lading eraf halen.

Er zijn diverse manieren om een trauma te verwerken. Een groot onderscheid met de MatriXmethode is dat de cliënt de inhoud van het trauma niet hoeft te delen. Daarbij is er ook geen herbeleving. Dat is veilig.

De MatriXmethode is een in 1991 ontwikkelde interventietechniek bij mentale problemen. Het is een snelle en veilige methode waarmee een professional iemand kan helpen om weer zelf de regie te krijgen over het eigen hoofd. De methode is zowel preventief als curatief toepasbaar. Er is geen wachttijd, geen dossiervorming of complex protocol nodig.

“‘Waarom krijg jij voor elkaar wat een psychiater niet voor elkaar krijgt?” is één van de positieve reacties die de professionals krijgen. De professionals hebben alle kennis en vaardigheden (theoretisch en praktisch) om de doelgerichte, veilige en kortdurende interventie toe te passen bij diverse mentale klachten.

MatriXmethode

Zelf heb ik beide opleidingen gedaan en kun je bij mij terecht voor hulp en vragen

Ik werk in Heemstede e.o. Heb je een vraag? 

Voor de overige onderwerpen adviseer ik je ook deskundige hulp te zoeken. Iemand die specifiek opgeleid is op het gebied waarover je vragen hebt en/of hulp nodig hebt.

Geef een reactie